Beställning av fiberanslutning till villa

Beställning gäller för utbyggnadsområden. Läs mer här. Om du inte bor i ett utbyggnadsområde kan du lämna en intresseanmälan på gavlenet.se/intresseanmalan.

Finns inte ditt område med som kampanj- eller ordinarie utbyggnadsområde kanske dina grannar redan har fiber via GavleNet? Välj då efteranslutning (förtätning) nedan.

Tilläggstjänster som grävning och håltagning kan beställas när vår beredare besöker dig. Grävning och håltagning kostar vid normala markförhållanden från
2 995 kronor. Läs mer på gavlenet.se/gravning.
(Grävning som tilläggstjänst gäller ej vid förtätning)

Visa villkor

Avtal och bindningstid
Beställningen av fiberanslutning är bindande när du mottagit avtalsbekräftelsen. Bindningstiden för bredbands- och tv-tjänster är 12 månader efter aktiveringsdatum.


Ångerrätt
Du har 14 dagars ångerrätt att säga upp din beställning från den dag du mottar avtalsbekräftelsen. Ångerrätten avser alla tjänster i denna beställning, för information samt övrig ångerrätt se www.gavleenergi.se/angerratt och separata villkor på gavlenet.se/dokument.


Villkor för delbetalning
Delbetalning kan ske under max 48 månader från leveransdatum. Vid uppsägning, flytt eller överlåtelse skall hela restbeloppet inbetalas. Inbetalning av restbelopp (189 kr x antal månader) kan när som helst ske.


Övriga villkor
Övriga för tjänsterna gällande villkor avseende bl.a. uppsägning, ansvar, felanmälan och teknisk support, framgår av ”Produktblad”, ”Allmänna villkor för fiberanslutning” samt allmänna villkor för respektive tjänst, vilka finns tillgängliga på www.gavlenet.se/dokument.


Övrigt
För att påbörja byggnationen behöver vi få in ett visst antal beställningar (antalet beställningar som behövs anges i övrigt kommunikationsmaterial). En förutsättning för beställningens och avtalets giltighet är därför att ett tillräckligt antal fastighetsägare beställt anslutning och att Gävle Energi AB beslutar att aktivera bredband på angiven adress, samt med förbehåll för sedvanlig kreditprövning samt godkännande av denna.